Home
ผลงาน
ผู้จัดทำ
แหล่งที่มา

 

ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ข้าวต้มกุ้ง-ปลาหมึก
ข้าวผัดอเมริกัน
ไข่ยัดไส้

 

ขนมจีน-น้ำยาไก่

ส่วนผสม

วิธีทำ   -

วิธีทำ

 

 

 

 

 

 

 

kusawd
google
sanook
hotmail
hi5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซน์นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน รายวิชาคอมพิวเตอร์

โดยนางสาวสาวจินตนา ศาตราคม ชั้นม.6/2

เสนอ นายวันฉลอง เศรษฐบุตร

รายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รหัสวิชา ง.40206